View Project

Norwegian AI Directory

Smart Ladestasjon


Description:

En av hovedutfordringene ved bruk av elferger har vist seg å være kapasitets-begrensninger og nettforholdene i de punktene i kraftnettet der fergene skal lades opp. Digital integrering til kraftnettet på land gjennom smarte ladestasjoner med energilager og omformere gjør at man kan utnytte kapasiteten i eksisterende kraftnett bedre, samt gjøre ladeprosessen mindre avhengig av nettforholdene. Ved å lage en skyløsning med maskinlæring og kombinere informasjon om for eksempel kraftpris, nettforhold, fergens lastprofil og batterilevetid, vil den smarte ladestasjonen kunne optimalisere ladeprosessen og forlenge batterienes levetid. I tillegg vil ladestasjonen bidra til å øke overføringskapasiteten i svake distribusjonsnett ved å styre effektfaktoren i tilknytningspunktet. Den Smarte Ladestasjonen gjør elfergene til smarte og fleksible forbrukere.


Project leader: Asbjørn Frisvoll

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11824094

Institution: SIEMENS ENERGY AS

Address: NA