View Project

Norwegian AI Directory

Maritimt Landingssystem for UAS


Description:

I løpet av prosjektet har det nå blitt gjort konseptuelle veivalg omkring mekanisk konsept for landingsssystem: - Et mere konvensjonelt nettbasert mekanisk konsept - Et mere visjonært system som holdes oppe av 2 multikopter. NTNU har igjennom prosjektet jobbet svært godt med SW/HW for automatisk innflyging for disse systemene. To svært vellykkete testuker med dette system ble gjennomført i juli og september 2020, og det ble gjennomført en enkel nedskalert sluttdemo med PGS inn mot bruksområde for seismikk. Maritime Robotics har inngått en lisensavtale om utnyttelse av det sistnevnte konseptet med NTNU TTO, og vi er i prosess med å få godkjent patent i EU, USA og Canada på dette konseptet. Videre arbeid med dette konseptet har i 2020 blitt sterkt påvirket av Covid19, og søkes flyttet til 2021. Brukerdemonstrasjoner har blitt effektivt hindret av C19, men vi fikk gjennomført en god kysttest med nettlanding mot et av PGS farkoster.


Project leader: Vegard Evjen Hovstein

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7474992

Institution: MARITIME ROBOTICS AS

Address: NA