View Project

Norwegian AI Directory

Lokale Prosjektmidler SINTEF TTO 2018 og 2019


Description:

SINTEF har stor suksess med kommersialisering av egne forskningsresultater gjennom teknologisalg, lisensiering og selskapsetableringer. Spin-off selskap fra SINTEF realiserte i 2015 verdier for nesten 2 milliarder NOK gjennom tre høyprofilerte exits. Som resultat av dette ble SINTEF TTO kåret til "Investor of the year" av Norsk Venture Capital Association. I 2014 lykkes SINTEF TTO med å etablere sitt fjerde fond, SINTEF Venture IV. Et såkornfond er et særs nyttig kommersialiseringsverktøy. For å nå sine kommersialiseringsmål er det kritisk for SINTEF TTO å 1) identifisere lovende ideer fra intern dealflow, og deretter 2) videreforedle med bruk av Lokale Prosjektmidler eller Forny verifiseringsmidler tilstrekkelig gode prosjekter før de 3) presenteres for SINTEF Venture, eller selges eller lisensieres til et eksisterende selskap. SINTEF TTO er godt skodd på idetilfang og i kommersialiseringsfasen, MEN har en stor utfordring og mangler midler til prosjektfasen. Vi vet av erfaring at veien fra ide til kommersialisering ofte er langt og ressurskrevende. SINTEF TTO har derfor ved hjelp av Lokale Prosjektmidler 1) økt idetilfanget fra 25 til 50 per år og 2) igangsatt 15 prosjekter pr år for å 3) realisere minst 5 nye kommersialiseringer per år i tråd med vår forrige søknad. Nå har vi en ambisjon om 1) å øke idetilfanget til 70 per år for å 2) kunne videreføre og øke kvaliteten ytterligere på de 15 prosjektene årlig, samt å realisere 6 kommersialiseringer pr år. Idetilfanget innad i SINTEF har jevnt over et stort kommersielt potensial på grunn av SINTEF sin grunnleggende industrielle tilnærming og nært samarbeid med kunder. SINTEF TTO har utviklet en robust kommersialiseringsprosess. De kritiske suksessfaktorene er kombinasjonen av: 1) et unikt produkt utviklet med betydelig input fra kunder, og 2) etablere et kommersielt team i tidlig fase med en robust plan og finansiering i ryggen.


Project leader: Morten Frost-Nielsen

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 39042934

Institution: SINTEF TTO AS

Address: NA