View Project

Norwegian AI Directory

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma


Description:

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk analyse og IDH1 status, -og hvor en også hadde MRI og PET data. Av disse var vi i stand til å gjøre proteomikk analyser på biopsi-materiale fra 141 pasienter, mens en Frankrike var i stand til å gjøre gen-ekspresjonsanalyser på 104 av disse. På bakgrunn av de radiologiske dataene, hvor en ser forskjeller i for eksempel kontrast-opptak, ble analysedataene delt in i to kohorter (cold vs. diffuse). Dataene ble også klinisk vurdert med henblikk på tumor progresjon. Formålet med prosjektet var således a kunne predikere, ved hjelp av bioinformatiske analyser, kreftutviklingen av LGG basert på RNA-seq data, proteomikk og radiologiske data. I løpet av vår del av Transcan prosjektet var vi i stand til å øke mengden proteiner identifisert i hver svulst til >5000. I samarbeid med bioinformatikere i Frankrike er det blitt identifisert en gen-signatur (15 gener) og en protein-signatur (29 proteiner) som predikerer tilbakefall etter terapi. Vi er også i Norge, via vår REK godkjente biobank, i ferd med a validere disse signaturene som er viktig i en klinisk sammenheng. Videre forskning vil også være å få en biologisk forståelse av signaturenes prediktive verdi.


Project leader: Rolf Bjerkvig

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2670995

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA