View Project

Norwegian AI Directory

Uncertainty-Aware Coevolution Design of Self-Adaptive Cyber-Physical Systems


Description:

Cyber-fysiske systemer som er selvtilpassende får stadig større oppmerksomhet, da disse anses for å være mer fleksible og robuste i lys av uforutsette hendelser. Dette fordrer imidlertid at systemene utformes på en måte som 1) muliggjør co-evolusjon med omgivelsene, slik at systemet lærer av og tilpasser seg endringer i dets omgivelser, og 2) tar høyde for iboende usikkerhet i systemets omgivelser så vel som i systemet selv. Co-evolver adresserer disse utfordringene gjennom å undersøke og utnytte hvordan cyber-fysiske systemer realiserer mål i designfasen, slik at systemet kan utvikle og tilpasse seg når det er i drift. For å oppnå dette bruker vi teorier og teknologier fra modellbasert ingeniørkunst, evolusjonære algoritmer, maskinlæring og AI-teknologier. Målet er å sikre at disse systemene er robust mot kjente og ukjente eventualiteter som ligger innad i slike systemer. I løpet av det siste året har vi fokuserte spesielt på å foreslå en usikkerhetskvantifiseringsmetodikk for å kvantifisere forutsigelsesusikkerhet for nevrale nettverksmodeller som brukes av cyber-fysiske systemer. Resultatene av en slik kvantifisering er usikkerhetsmålinger, som brukes til å ytterligere forbedre de nevrale nettverksmodellene i disse systemene, dvs. automatisk utviklende cyber-fysiske systemer.


Project leader: Tao Yue

Started: 2019

Ends: 2025

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 9998995

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA