View Project

Norwegian AI Directory

Material Appearance Network for Education and Research


Description:

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan klassifiseres i fire kjennetegn (farge, glans, tekstur, gjennomskinnlighet) som alle virker inn på hverandre. Hvordan vi oppfatter utseendet til en overflate eller et objekt er en svært kompleks prosess i hjernen, hvor disse fire kjennetegnene også påvirkes av hukommelse og det faktiske synsmiljøet. Foreløpig er vi langt fra å forstå begrepet visuelt utseende fullt ut, verken fra et metrologisk eller perseptuelt synspunkt. Derfor er det behov for forskning på dette feltet, på alt fra grunnleggende aspekter til applikasjoner av stor betydning for nye felt som 3D-print, datagrafikk og produktdesign. INTPART-prosjektet Material Appearance Network for Education and Research (MANER) bistår forskningsgrupper innenfor og i en forlengelse av FRIPRO Toppforsk-prosjektet Measuring and Understanding Visual Appearance (MUVApp) med å etablere og styrke langsiktige relasjoner for forsknings- og utdanningssamarbeid innenfor måling og forståelse av materialers utseende. Ved å samarbeide med verdensledende forskere og institusjoner i Kina, Japan, India og USA, støtter MANER opp under strategiene for internasjonalisering og kvalitet i undervisning og forskning ved NTNU generelt, og ved «the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory» (Fargelaboratoriet) ved NTNU i Gjøvik spesielt. Samarbeid mellom prosjektpartnerne fokuserer på forskning og utdanning innenfor feltet utseende av materiale. To langtidsmobiliteter har blitt gjennomført med støtte fra MANER-prosjektet. Forskningsprosjektene mellom Yale University i USA og Chiba University i Japan, har bidratt til temaene henholdsvis glanspersepsjon og fargekontrasttilpasning. Videre har et nettverksmøte i Chiba, Japan og en MANER-workshop organisert ved NTNU med involvering av den amerikanske partneren, ytterligere fremmet langsiktig forskningssamarbeid mellom NTNU og de andre medlemmene av MANER-nettverket. Forskerskolen i MANER, som var organisert ved Indian Institute of Technology Bombay ga en mulighet for involverte forskere til å forbedre sine maskinlæringsferdigheter for applikasjoner for utseende av materialer, samt å legge til rette for planlegging av forskningssamarbeid mellom NTNU og partnerinstitusjonen i India. Mens noen forskerskoler, konferanser og workshops allerede er organisert, og mobilitet av forskere, studenter og ansatte primært knyttet til MUVApp-prosjektet er gjennomført, planlegges flere arrangementer innenfor tidsrammen for prosjektet. Nye samarbeid om emner på masternivå og programmer er under utvikling. Dessuten vil de planlagte utdanningsaktivitetene spre kunnskap og forbedre forståelsen av persepsjon og måling av materialers utseende. Dermed forbedrer MANER MUVApp-forskningen betydelig og utvider samarbeidet til også å inkludere utdanningssamarbeid.


Project leader: Jon Yngve Hardeberg

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 4165997

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA