View Project

Norwegian AI Directory

Identifisere mulige samarbeidspartnere innenfor robotics og Data Science som kan inngå i en konsortium for å søkne EU-prosjekt innen H2020


Description:

Vi søker spesifikt om reisestøtte for en av våre ansatte til å delta på ORCA Hub – Open Industry Day den 10. oktober 2018 og til et påfølgende «Hackathon» som arrangeres av «Scottish Enterprise and UK robotics companies». Disse arrangementene vil være av stor interesse for å se hvordan vi kan kombinere vår kunnskap og innsikt innenfor Data Science og Sw roboter med bl.a. selskaper som jobber tettere med fysiske roboter. Vi ser derfor for oss at vi på disse arrangementene kan finne nye samarbeidspartnere som vi sammen kan posisjonere oss for EU-søknader innenfor H2020.


Project leader: Jøran Bøch

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14999

Institution: EGDE CONSULTING AS

Address: NA