View Project

Norwegian AI Directory

RoboDecom – New solutions for decommissioning in Norway and abroad based on robotics technology


Description:

Innen kjernefysisk industri finnes det i dag kun noen få eksempler på robotteknologi brukt i områder der manuelt arbeid ikke er mulig grunnet høy stråling. For eksempel håndtering av høyradioaktive komponenter som brenselstaver, eller opprydding av havarerte anlegg som Fukushima og Chernobyl. Her brukes det lite fleksible, høyt spesialiserte og ikke minst svært dyre løsninger. Fremveksten av mer fleksible løsninger innen hardware, software (ROS) og edge computing (distribuert databehandling) muliggjør økt utbredelse innen både arbeid tradisjonelt utført av manuell arbeidskraft, samt fjernstyrte operasjoner. Mange av komponentene man trenger for å utvikle nye løsninger og metoder for trygg nedbygging av kjernekraftverk og forskningsreaktorer er tilgjengelig i dag. Integrasjon av disse teknologiene i modulære systemer, samt validering av brukbarheten m.t.p. sikkerhet og produktivitet i reelle omgivelser vil muliggjøre nye arbeidsmetoder basert på mer fingernemme robotgripere, rimeligere, multirolle, modulære roboter som kan integreres tettere med mennesker f.eks gjennom styring basert på extended reality (XR). RoboDecom legger grunnlaget for et ekosystem av bakkebaserte roboter for å assistere og/eller erstatte mennesker i kjernefysiske og andre potensielt risikofylte arbeidsmiljøer. RoboDecom vill demonstrere et modulært system satt sammen av ubemannede, bakkegående roboter som inkluderer 1) beltegående robotplattform med løftemekanisme (nLink borerobot) 2) firbenet robot (Boston Dynamics Spot) og 3) en mindre hjulgående robot (Clearpath Jackal). RoboDecom vil utstyre disse robotplattformene med sensorer for at robotene skal kunne scanne, navigere (Sintef) og kategoriesere stråling og andre mulige helsefarer fra omgivelsene (Createc). Systemene simuleres i 3D i et digitalt miljø som også støtter oppdragsplanlegging (IFE). Technubel og Magics støtter med kunnskap og annen teknologi. Prosjektet utfører nå planlegging av demo der RoboDecoms økosystem av bakkegående roboter skal vise fram hvordan de kan bidra i nedbygging av f.eks kjernekraftverk. nLinks beltegående robot med løftemekanisme vil brukes til å håndtere sensorer og verktøy der disse må anvendes over bakkeplan, mens robothunden Spot og den lettere hjulgående Jackal vil utføre scanning og datainnhenting i trangere områder eller områder der en større beltegående plattform ikke når til. I tillegg vil de mindre robotene også fungere som mobile sentraler i et mesh-nettverk for trådløs kommunikasjon. RoboDecom har også utforsket muligheten for å ta i bruk humanoid robotplattform for å tilby virtuell tilstedeværelse for mennesker i skadelige miljøer. Dette arbeidet har blitt utført sammen med HALODI og deres EVE-humanoidrobot.


Project leader: Christian Hartmann

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15467995

Institution: NLINK AS

Address: NA