View Project

Norwegian AI Directory

Autonom maskinering av dype komplekse hull


Description:

Sandvik Teeness er et selskap i Sandvik Coromant organisasjonen, som er en stor global leverandør av verktøy for sponbearbeiding av metaller. Sandvik Teeness utvikler og produserer vibrasjonsdempede verktøy for krevende maskineringsoppgaver, hvor lange verktøy inngår. Vanlige anvendelser for verktøyene er produksjon av deler til bla fly og kraftindustri. Disse komponentene har behov for kompleks maskinering av store emner, med dype hull og kaviteter. Disse komponentene er i store arbeidsstykker i kostbare materialer og med strenge krav til nøyaktighet. Maskinene som bearbeiderslike komponenter, er store lukkede maskiner som operer med avanserte styresystem. Operatøren mister dermed mye sanseinntrykk fra maskineringsprosessen når de fineste og viktigste maskineringsoperasjonene foregår, de som skal skape toleransene og overflate finishen. I denne typen bearbeiding er det nødvendig med høy prosessikkerhet, og det er ønskelig med avansert funksjonalitet for overvåking og styring av prosessen. Prosjektets overordnede ide er å utvikle dreieverktøy og tilhørende system som muliggjør autonom maskinering av dype komplekse hull. Selve den aktive reguleringen ser prosjektet på i to ulike retninger, Machine-loop og Tool-loop. Innen begge områdene er det gjort fremskritt. Det er utviklet nye sensorer for vibrasjon og kraft monitorering som testes ut. Disse sensorene åpner opp nye muligheter for å fange data med høy kvalitet og høy hurtighet. Innen Machine-loop har det vært jobbet mye med å forstå sammenhengen mellom verktøy og maskinstyringen. Det utføres nå tester hvor verktøyet kommuniserer med maskinene og korrigerer prosessen. Mye jobb legges ned i algoritmer, og software behandling av signalene. Tool-loop prototype er konstruert og under produksjon. Dette er en annen variant for å kontrollere maskineringsprosessen. Flere av disse er svært positive og viser til at dette kan bli noe bra.


Project leader: Tormod Jensen

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3878998

Institution: SANDVIK TEENESS AS

Address: NA