View Project

Norwegian AI Directory

Acoustic sensors for high speed wireless underwater communication and data collection


Description:

Kongsberg Maritime Subsea i Horten (KMS) søker kontinuerlig å skape nye innovasjoner innen undervannsakustikk og marine robotikk, både i eksisterende og nye markeder, og de er verdensledende for produkter i high-end markedet innen disse teknologiene. Akustiske sensorer er mye brukt for undervannskommunikasjon og datainnsamling på både skip, selvstyrende undervannsfarkoster og stasjonære plattformer, for overvåkning og kontroll i bruksområder slik som miljøovervåkning innen marine og akvakulturindustrien. KMS vil utvikle nye akustiske sensorer for høyhastighets undervannskommunikasjon og datainnsamling. Trådløs undervannskommunikasjon vil bli mye viktigere i framtiden og vil finne mange nye bruksområder. KMS satser på å bli en ledende aktør globalt innen dette feltet ved å tilby komplette verdensledende kommunikasjonssystemer for direkte dataoverføring fra havbunnen, via skyløsninger, til landstasjoner. En viktig del av ComPolyMer prosjektet er å forske fram og utvikle nye polymermaterialer, nye sensor design og tilhørende produksjonsprosesser som forbedrer sensorenes akustiske egenskaper, reduserer produksjonskostnadene og muliggjør potensialet for større automatiseringsgrad i produksjonen i framtiden. I dette forskningsprosjektet vil KMS samarbeide med Conpart og SINTEF, samt involvere sine norske kjerneleverandører for å utvikle en effektiv forsyningskjede for å fremme økt verdiskapning i Norge. Status: Utført akustiske karakteriseringer av materialer til bruk i våre produkter. Nye testmetoder er også verifisert og tatt i bruk. Nye polymer materialer med de rette akustiske egenskapene for innkapsling er tatt frem. Arbeid rundt elektrisk konnektering viser positive resultater. Prototyping er gjennomført for å verifisere akustiske egenskaper. Prototyping for å verifisere produksjonsmetoder pågår.


Project leader: Sissel Ræstad Tofte

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13499996

Institution: KONGSBERG MARITIME AS

Address: NA