View Project

Norwegian AI Directory

OpenBridge Design System - ODES


Description:

OpenBridge Design System (ODES) prosjektet har som formål å skape en harmonisert tilnærming til design av avanserte maritime arbeidsplasser på tvers av industrien gjennom åpen innovasjon. Arbeidet gjøres av 27 selskaper og akademiske aktører som samarbeider i en åpen innovasjonsprosess. Prosjektet vil realisere et Maritimt Design System, tilpasset maritime brukssituasjoner, implementeringsstrategier og reguleringer. Prosjektet som mål å løse dagens utfordringer i et tett samarbeid med industrien, for å utvikle brukervennlige og kostnadseffektive skipsbroer samt kommende landbaserte arbeidsplasser for skip. Prosjektet skiller mellom brukerinteraksjon, funksjoner, og teknisk infrastruktur. Konseptet gjør det mulig for utstyrsleverandører å levere én implementasjon som kan integreres mot alle ODES-kompatible brosystemer uten tilpasning og uten at sikkerhet og robusthet blir redusert. Prosjektet har så langt publisert tre versjoner av OpenBridge Design System for skipsbroer og tilgrensende arbeidsplasser på vann og land. Systemet er publisert på OpenBridge.no og inneholder design retningslinjer, design verktøy, komponent biblioteker og kode biblioteker. Alt innholdet er sluppet gjennom åpne lisenser. Siden lansering i mars 2020 har over 600 bedrifter registrert seg for å få tilgang til ressursene. I en undersøkelse gjort av registrerte besøkende på OpenBridge websiden kommer det frem at brukerne mener systemet vil kunne øke sikkerhet på skip, samt redusere kostnader forbundet med utvikling av maritime arbeidsplasser. Det er over 8 produkter lansert eller under utvikling i konsortiet og 4 utenfor.


Project leader: Kjetil Nordby

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7597992

Institution: VARD ELECTRO AS

Address: NA