View Project

Norwegian AI Directory

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker


Description:

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi det ikke kan lages løsninger som er optimalisert for en gitt forpakning, men løsninger som er fleksible nok til å håndtere en stor mengde ulike forpakningsvarianter. FoU-utfordringene er store og berører kjente robotikkområder så som maskinsyn, griping, mobilitet, autonomi og sikkerhet. I tillegg har man en spennende utfordring knyttet til stabling av heterogene forpakninger for optimal fyllingsgrad og trygg videretransport. Prosjektet har i løpet av 2021 gjennomført omfattende testing av to industrielle demonstratorer i operativt driftsmiljø. Dette har gitt verdifull innsikt for videre implementering og skalering av teknologien i et internasjonalt marked. Prosjektet har oppnådd funksjonalitet for håndtering av omtrent 50% av varevolumet hos bedriftspartnerne, og man arbeider nå med å spisse løsningen inn mot håndtering av tunge varer. Dette vil gi bedriftspartnerne betydelig forbedringer i forhold til dagens arbeidsmiljøutfordringer. WARP går over mot en kommersialiseringsfase i løpet av 2022, med salg av 2-5 roboter til kommersielt bruk i 2022 og ytterligere 15-20 roboter i 2023.


Project leader: Olivier Roulet-Dubonnet

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15999835

Institution: CURRENCE ROBOTICS AS

Address: NA