View Project

Norwegian AI Directory

Improved Imaging and Quantitative Identification of acoustic tissue properties with dual band ultrasound pulse complexes


Description:

Ultralyd hastighet, forplantning og spredning bestemmes av volum kompressibiliteten til vevet. Denne er dominert av vannet i vevet, slik at ultralyd hastigheten c ? 1500 m/s, nær den samme som i vann. I tillegg har en i bløtt vev skjærbølger, også kalt deformasjons bølger, som ikke skaper volum kompresjon. Disse har lav bølgehastighet ~ 1 - 10 m/s som varierer sterkt med struktur av store molekyler i vevet. Skjærbølgehastigheten er derfor nyttig til å differensiere mellom ulike typer vev, spesielt evaluere vevstyper som angitt i hovedmålet. Ved SURF imaging undertrykkes multiple støy i bildet sterkt, og en er i stand til å skille mellom lineær og ulineær spredning. I tillegg estimerer man en ulineær elastisitets parameter som kan benyttes til å skille vevstyper, hvor for muskelvev og for animalsk fett. For flerumettede fettsyrer forventes denne parameteren å være større, og man forventer en glidende overgang mellom fett og muskelverdier avhengig av volumprosenten av fett i muskelen. Redusert støy i bildene forbedrer også bestemmelsen av skjærbølge-stivhet i vevet, slik at man har mulighet for å trekke ut to kvantitative parametre som avhenger av detaljer i vevsstrukturen. Ut fra forskningen ved ISB er det med hjelp fra NTNU-TTO etablert et nytt firma, SURF Technology AS. Firmae har hatt støtte fra NFR-FORNY2020 for å utvikle et demonstrator instrument for SURF imaging. Man planlegger å bygge flere instrumenter utover i 2016. Det gjenstår flere interessante utfordringer innen signalbehandling, spesielt kvanttativ estimering av samt skjærbølge stivhet. Det kan også være behov for nye design av to-frekvensprober for de spesielle anvendelsene for dyr og fisk. Nye metoder implementeres som SW med beskjedne HW endringer i scanneren. PhD prosjektet består derfor av teoretisk utvikling av metodene med SW implementering i scanner, samt utprøvning av nye metoder i laboratorium og i dyr. Prosjektet har delmål som angitt i neste kapittel.


Project leader: Jørgen Kongsro

Started: 2016

Ends: 2018

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 2157000

Institution: NORSVIN SA

Address: Hamar