View Project

Norwegian AI Directory

Gjennomføring av ITS Konferansen 2019 i Oslo


Description:

ITS-området er for tiden i fokus og i vekst. Det antas av mange at Mobility-as-a-Service, selvkjørende kjøretøy, automatisering og nye kommunikasjonsteknologier vil være en del av løsningen på fremtidens transportfordringer. Dette følges opp av lovendringer, standardisering og målrettede økonomiske støtteordninger for forskning, f.eks. Pilot T, Transport 25 og Klimasats. Også etatene har egne støtteordninger og ITS-programmer som bidrar til digitalisering av transportområdet. Her spiller ITS-løsninger en viktig rolle. På konferansen ønsker ITS Norge å få til en diskusjon om hvordan vi får: • Komplekse systemer til å fungere i samspill for å fremme utvikling og industrialisering • Forskningssamarbeid som bidrar til å løse mobilitetsutfordringene for så å hjelpe industrien å omsette prototyper til produkter og salg Rask teknologiutvikling og digitalisering av transporttjenester og kjøtetøytyper, gjør det viktige å utvikle stadig nye forretningsmodeller. Bedre forretningsmuligheter for ITS-bedrifter i Norge og salg internasjonalt forutsetter at vi jobber systematisk med forskning og standardisering. Digital transformasjon av transportsektoren gir muligheter for forenkling, innføring av multimodale transporttjenester og for bedre utnyttelse av kapasiteten i transportsystemet. Dette vil også gi flere forretningsmuligheter for private tilbydere av mobilitet. Konferansen er delt inn i tre sesjoner: • Den første delen er viet kunstig intelligens virkning på samfunnsnytten og industrialisering. Dette vil eksemplifiseres ved å studere mulighetene for utvikling av autonome fjordkrusninger somalternativ til bro og tunnel. • Mange av foreningens medlemmer deltar i forskningsprosjekter, og i den neste delen hører vi fra fire av dem. Felles for dem er at de er tildelt støtte Forskningsrådet i Pilot T og at de har deltatt i forskningsprosjekter fler ganger. • Siste del er en diskusjon mellom industri, transportetatene, forskningsinstitusjonene og brukerne.


Project leader: Øystein Olsen

Started: 2019

Ends: 2019

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 50000

Institution: ITS NORGE - NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER OG TJENESTER - ITS NORWAY

Address: NA