View Project

Norwegian AI Directory

New Drilling Engineering Curriculum


Description:

Formålet med prosjektet som skal etableres er å modernisere universitetsutdanning inne bore- og brønnteknologi internasjonalt for å kunne tilfredsstille kompetansekravene til framtidens boreingeniører, bidra til nødvendig videreutdanning, og støtte sertifiseringsprogrammer i industrien. Det er et sterkt behov fornying av undervisningen grunnet den hurtige utviklingen innen bore- og brønnteknologifaget, med blant annet økende digitalisering, robotisering og prosessautomatisering. Modernisering av undervisningen skal oppnås gjennom internasjonalt samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitutter. Samarbeid mellom universiteter vil gi et bredt grunnlag for læreplanutvikling, mens forskningsinstituttene skal sikre tett tilknytning industrien sammen med og gjennom GCE NODE-klyngen, og bidra med avanserte modelleringsverktøy og operasjonell kunnskap. Det vil utarbeides en arbeidsplan som beskriver kompetansekravene til den fremtidige boreingeniør og hvordan man skal bygge bro over det faglige gapet mellom dagens læreplaner og fremtidige krav. Nettverksaktiviteter skal bidra til utvikling og opptak av arbeidsplanen, inkludert reiser for nettverksbygging og koordinering av arbeidet, deltakelse på internasjonale workshops konferanser, og formidling generelt.


Project leader: Fionn Iversen

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1e+05

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA