View Project

Norwegian AI Directory

Forskerpool - Machine Prognostics


Description:

Machine prognostics utvikler sensorer for å måle vibrasjoner i utstyr. Hvis sensorens egenfrekvenser sammenfaller med frekvensspektrumet som ønskes målt kan det påvirke målingene. Det ønskes derfor utviklet en matematisk model som kan forutsi egenfrekvensspektrumet til sensoren basert på tegninger. Derved kan designet optimaliseres uten å måtte bygge mange prototyper og teste disse.


Project leader: Ulrik Schou Thisted

Started: 2019

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 78999

Institution: MACHINE PROGNOSTICS AS

Address: NA