View Project

Norwegian AI Directory

Research-based Assessment of Integrated approaches to Nature-based SOLUTIONS


Description:

RainSolutions prosjektmålet er å utvikle et integrert rammeverk for vurderingsmetoder til bevaring, restaurering og etablering av naturbaserte løsninger (NBS) til urbane vannressurser. Hovedmålene inkluderer identifisering av aktører i bransjen og behov i urbane økosystem, gjennomgang av eksisterende god praksis, simulering av klimavariabilitetspåvirkningen ved bruk av pilotinstallasjoner, utvikling av indikatorsystemet for NBS -evaluering, kartlegging av økosystemtjenester, opprettelse av NBS-planlegging og designramme, og formidling av resultater. OsloMet sine hovedaktiviteter innebærer utvikling av selvbærende nettbaserte rammer og formidling av resultatet. RainSolution-verktøykonseptet vil bruke skyteknologi inkludert maskinlæring (semantisk søk) for enkel kunnskapsbygging og deling. Den nye måten for kunnskapsbygging er basert på brukerhistorier. Hver historie inneholder referansedata (artikler, bøker, bilder, metadata etc.). Microsoft Academic er en kjent offentlig semantisk søkeside, som bruker historier for å finne best matchede søkeresultater. Brukeren mottar kunnskap fra kunnskapsprodusenten forbedret med de mest oppdaterte og relevante dataene fra MS Academic. Verktøyet vil ikke konkurrere med etablerte søkemotorer, formålet er å utvide funksjonaliteten. De potensielle brukerne for NBS -planleggingen kommer fra akademia, byplanlegging og/eller FoU -område, der strukturerte og standardiserte metoder for kunnskapsoverføring er vanskelig å bruke på grunn av dynamisk endrede omgivelser. Første versjonen av plattformen er rettet mot vann bransjen, men den er fleksibel nok til å kunne brukes på andre bransjer. For øyeblikket er verktøyet under utvikling og vil bli utgitt innen utgangen av 2021.


Project leader: Mojtaba Moatamedi

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3799998

Institution: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

Address: NA