View Project

Norwegian AI Directory

Universal Natural Language Understanding


Description:

Datamaskiner har per i dag vanskelig for å forstå språklig betydning. Hvis du søker i Google etter "bordeauxviner med merlot" og "bordeauxviner uten merlot" så får du omtrent de samme treffene. Det er fordi datamaskinen ikke forsøker å forstå hva du mener, men i stedet finner de mest relevante nettsidene som inneholder de ordene du søker etter. "med" og "uten" er så vanlige ord at de kan finnes på nær sagt enhver nettside. De gir derfor ikke datamaskinen noen informasjon om hva du leter etter. I dette prosjektet forsøker vi å hjelpe datamaskinen til heller å forstå hva du mener og derfor skjønne at når du søker etter "bordeauxviner uten merlot", vil du ha informasjon om viner som ikke inneholder denne druen, som derfor kan finnes på nettsider som ikke inneholder ordet "merlot". For å få til dette trenger vi å representere betydning på en måte datamaskinen kan forstå. I dette prosjektet utvikler vi en metode for å lage slike representasjoner. Vi starter med representasjoner av grammatisk struktur, dvs. hva som er verbet i en setning, hva som er subjektet, objektet osv. og oversetter disse til logiske formler som uttrykker setningens betydning. For grammatiske strukturer finnes det nå en universell standard, Universal Dependencies (UD), som har vært brukt på 90 språk. Prosjektet tar utgangspunkt i slike representasjoner og metoden som skal utvikles kan derfor brukes på alle språk som analyseres med UD. Mye av betydningen til en setning ligger ikke i den grammatiske strukturen, som UD representerer, men i de ordene den inneholder. Det er f.eks. tilfellet med ordet "uten", som inneholder en skjult negasjon: vi kan tenke på det som "ikke med". Slik informasjon må hentes ut av språkspesifikke databaser. Her vil vi bygge på allerede eksisterende ressurser for norsk, som også skal utvides i løpet av prosjektet.


Project leader: Dag Trygve Truslew Haug

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11985985

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA