View Project

Norwegian AI Directory

STEM Education in Newton Rooms: Students Learning in Group Work; Process, Content and Social Organisation.


Description:

Realfag og teknologi i Newton-rom: Elevens læring ved gruppearbeid; Prosess, innhold og sosial organisering Et Newton-rom er en læringsarena for skoler og barnehager i et geografisk område. Rommene er eid av skoleeierne og er utstyrt med moderne utstyr for undervisning i realfag og teknologi, og har lærere med spesifikk utdanning for å undervise i de modulene som tilbys i hvert rom. Hver modul bygger på kompetansemål fra læreplanen i det eller de aktuelle fagene som modulen retter seg mot. Elevene gjør forarbeid på skolen før de kommer til Newton-rommet for undervisning i en spesifikk modul, for eksempel om energi, om robotikk, eller om nordlys, og når de er tilbake på skolen er det oppfølging og etterarbeid. I det foreliggende forskningsprosjektet samarbeider vi tett med stiftelsen First Scandinavia, som er grunnlegger og eier av Newton-rom konseptet, og med et internasjonalt nettverk bestående av kolleger fra IPN, Leibnitz Institute for Science and Mathematics Education, Kiel, Tyskland og Københavns professionshøjskole, Danmark. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan man kan designe gruppearbeid på en læringsarena med fokus på utforsking, problemløsning og dybdelæring. Et delmål er å forstå hvordan roller og kunnskap konstrueres og forhandles i den sosiale samhandlingen i gruppearbeidet, og hvordan denne prosessen påvirker elev-elev samarbeidet og muligheter for dybdelæring. Neste delmål har fokus på hvordan innhold, læremidler og oppgaver i Newton-rommet kan designes slik at de på best mulig måte kan støtte dybdelæring. Et siste delmål er å studere hvordan for- og etterarbeid på skolen kan støtte arbeidet i Newton-rommet slik at de samlet utgjør en helhetlig læringsprosess. Prosjektet anvender et forskningsdesign inspirert av Lesson Study og gjør bruk av videoobservasjoner, såkalte stimulated-recall intervju (SRI) med Newton-lærere og kvalitative dybdeintervju med elever og deres lærere. Prosjektet er en integrert del av forskningsgruppen Læring i Interaksjon ved Nord universitet. Så langt i prosjektet er følgende gjennomført: - Rekruttering av ph.d.-kandidat - vedkommende starter 1. oktober. - Digitalt oppstartsseminar med internasjonale partnere. - Forberedelse av utlysning av post doc - stillingen lyses ut i november 2021, med tilsetting i februar eller mars 2022. - Rekruttering av deltakere i studien er gjennomført i samarbeid med First Scandinavia. Datainnsamling starter i januar 2022. - Forskningsverktøy er under utvikling og vil ferdigstilles i løpet av november, for å tas i bruk i januar 2022.


Project leader: Wenche Rønning

Started: 2020

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 8452993

Institution: NORD UNIVERSITET

Address: NA