View Project

Norwegian AI Directory

Personalized Virtual Heart Models for Diagnosis and Treatment Planning in Patients with Heart Failure


Description:

Hjertesvikt (HF) er et stort helseproblem i Norge som forventes å øke med en aldrende befolkning. Det er fortsatt utfordrende å identifisere hvilke pasienter som er i risikosonen for HF og fastslå en optimal behandling for disse pasientene. Visjonen til MyVirtualHF er å omforme diagnostisering og behandling av HF ved å utvikle personlige virtuelle hjertemodeller for medisinsk beslutningstaking. Denne visjonen adresserer mangelen på spesifisitet i nåværende behandlinger av hver enkelt hjertesviktpasient. Dagens praksis avhenger av biomarkører (som ejeksjonsfraksjon eller EKG) for å forutse pasientens prognose. Mer invasive elektrofysiologiske målinger kan gi bedre innsikt i pasientens tilstand, men innebærer unødvendig pasientrisiko. Målet med MyVirtualHF er å adressere begrensningen i dagens kliniske behandling ved å utvikle personlige virtuelle hjertemodeller som kan brukes av leger for å ikke-invasivt og trygt diagnostisere og forutsi terapeutisk respons hos HF-pasienter. For å oppnå dette har MyVirtualHF utviklet "finite element"-modeller av hjerter fra ikke-invasive magnetiske resonansbilder. Disse virtuelle hjertene har allerede gitt innsikt i forholdet mellom pasientspesifikk hjertestruktur og risiko for dødelige arytmier. I tillegg har simuleringene utført med de virtuelle hjertene blitt kombinert med maskinlæringsteknikker for å identifisere spesifikke bildeegenskaper som kan brukes til å forutsi pasientrisiko. De første resultatene viser at beregningsmodeller av hjertet har potensial til å omforme diagnostisering av arytmisk risiko hos pasienter med hjertesvikt. MyVirtualHF vil fortsette å forbedre disse modellene og utvikle teknologien til sitt fulle potensial.


Project leader: Hermenegild Arevalo

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7995996

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA