View Project

Norwegian AI Directory

Repurposing in personalized leukemia therapy


Description:

Det er kjent at samme medisin kan brukes til ulike sykdommer. Noen ganger er dette utviklet gjennom tilfeldige observasjoner gjort av pasient og lege. Vi vil kombinere to velkjente medisiner som begge i sjeldne tilfeller kan hindre beinmargen i å produsere blodceller. Slik medisin-utløst beinmargssvikt skjer meget sjelden (<1 av 10000 individ), men har gitt oss den hypotesen at bestemte medisiner kan kombineres for å stoppe blodkreft (leukemi). Våre forsøk med leukemiceller har vist at medisin-kombinasjonen effektivt dreper kreftcellene, mens normale celler er beskyttet. Modellforsøk med leukemi i mus viser at kombinasjonen er godt tålt og øker overlevelsen. Vi har gitt fem enkeltpasienter denne eller en lignende kombinasjon uten spesielle bivirkninger, og en pasient hadde i denne perioden stabil sykdom. I prosjektet vil vi finne optimal dose av de to medisinene ved å teste i 8+16 pasienter med tilbakefall eller behandlingsresistent leukemi. En rekke prøver fra blod og beinmarg vil bli tatt før og under behandling. Analyse av disse prøvene vil bli brukt til å finne markører for effekt av behandlingen. Målet er å kunne teste pasienten før eller tidlig under behandling for å bestemme om det er en responder. Dette kan brukes i fremtidige studier for å kunne gi behandlingen til de pasientene som har mest nytte av den. Kombinasjonen kan også være gunstig for pasienter med pågående infeksjoner, og dette vil vi se spesielt på med tanke på nytte for pasienten. I samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen vil vi bruke studien til å utvikle gode rapporter om kreft-sykdommen til pasient og lege. Pasienten skal få informasjon som gjør det mulig å velge behandling etter studiebehandlingen eventuelt må avsluttes. Rapporten ønsker vi å utforme slik at både pasient og behandler har nytte av informasjonen.


Project leader: Bjørn Tore Gjertsen Jr.

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999988

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA