View Project

Norwegian AI Directory

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures


Description:

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett etterretning om digitale trusler, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan produsere. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som raskt kan tilpasses for å stoppe nye og målrettede cyberangrep før de kan forårsake stor skade. Dette er en kritisk utfordring ettersom cyber-angripere driver kontinuerlig innovasjon og tar i bruk mer avanserte angrepsmetoder for å omgå eksisterende sikkerhetsvirkemidler. Til slutt trenger forsvarere erfarne eksperter som har bevissthet om trusler, ferdighetene til å anvende avanserte verktøy, og og kunnskap om policyer, personvern, juridiske og etiske rammer for ansvarlig anvendelse av digital trusseletterretning og metoder cybersikkerhet. Ovennevnte prinsipper når det gjelder cybersikkerhet er analoge med den velkjente læresetningen fra Sun Tzus klassiske militære lærebok "The Art of War" som han skrev i det 5. århundre f.Kr. i det gamle Kina: ?Hvis du kjenner fienden og kjenner deg selv, trenger du ikke frykte resultatet av hundre slag. Hvis du kjenner deg selv, men ikke fienden, vil du lide få et nederlag for hver seier du oppnår. Hvis du verken kjenner fienden eller deg selv, vil du bukke under i enhver kamp. ? Digital trusseletterretning handler om å kjenne fienden. Å ha smidige sikkerhetskontroller og fagfolk med sterke ferdigheter og en ansvarlig holdning handler om å kjenne seg selv. CyberHunt har som mål å sikre at forsvarere av digitale infrastrukturer ikke trenger å frykte eksisterende eller nye cybertrusler fordi de kjenner fienden og har opparbeidet evne til å forsvare sine infrastrukturer.


Project leader: Audun Jøsang

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11933984

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA