View Project

Norwegian AI Directory

“Rocketfarm Robotics” sitt FOU program for 2019 og 2020


Description:

1: Studietur og Workshop til Odense og Universal Robots m.fl. Ultimo August 2019 2: Studietur til nettverkssamling for Universal Robots sitt sørøst asia partnernettverk November 2019 3: Delta på messe for å besøke ulike partnere som er relevant for videre robotikkutvikling i prosjektet. USA september 2019. Hvem reiser: - Halvor Gregusson. Prosjektleder. Bred internasjonal erfaring fra 10år som grunder for Software og robotikkselskap. - Stine Lilloe-Olsen. Head of design. Erfaring fra internasjonalt arbeid, sentral rolle i rollen fra forsking til kommersialisering. - Lars Martin Gjeraker. Head of automation Erfaring med partnerskap med kunde i Canada innen robotikk. - Egil Mundal. CEO (Mottok støtte i 2018, kanskje ikke søkegod?)


Project leader: Halvor Gregusson

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 52840

Institution: ROCKETFARM AS

Address: NA