View Project

Norwegian AI Directory

SQuID: developing data simulation tools for research and teaching of multi-level statistical analyses


Description:

Nesten alle vitenskapelige disipliner krever nå noe kunnskap i kvantitative metoder, med sterk relevans for samfunnet når det gjelder virkningene av naturfagundervisning og forskning. Innsamling og analyse av data i biovitenskap forbedres også raskt med store datasett fra DNA sekvensering med høy gjennomstrømning til automatisk sporing og videosystemer i atferd og fysiologi. Effektiv bruk av statistiske metoder er derfor et sentralt aspekt ved undervisning og forskning i biologi. Vårt svar på dette er SQuID (Statistical Quantification of Individual Differences) - et internasjonalt samarbeid mellom forskere og lærere som bruker tilpassede datasimuleringer for å forstå komplekse statistiske modeller for å undersøke mangfold i biologiske systemer. Denne INTPARTutvidelsen av SQuID, med base ved Senter for Biodiversitetsdynamikk, NTNU, involverer 12 akademiske institusjoner i 9 land, og vil kombinere samarbeid i verdensklasse med dyktighet i naturfagundervisning. I løpet av de tre årene skal det holdes SQuID-workshops for lokale doktorgradskandidater og vitenskapelig ansatte ved NTNU og 5 internasjonale institusjoner, i tillegg til fjernundervisning på nettet. Dette vil muliggjøre videreutvikling av SQuIDs datasimuleringer med åpen kildekode og interaktiv opplæringsprogramvare for bruk i forskning, individbasert læring og formelle statistikkurs ved NTNU og andre steder. SQuID vil også involvere forskning på viktige statistiske metoder for å fremme ny forståelse innen biologi, som igjen skal gi forbedringer i SQuID-datasimulering og nettbasert opplæring. Forskningsutveksling for lovende unge forskere skal styrke disse aktivitetene og identifisere fremtidige medlemmer av SQuID-nettverket. Effektiviteten av SQuID interaktiv undervisning, bruk av sosiale medier og nettbasert opplæring skal vurderes ved hjelp av pedagogiske fagpersoner, noe som gir større forbedringer og formidling av beste praksis i denne typen pedagogiske tilnærminger ved NTNU, over hele Norge og globalt.


Project leader: Jonathan Wright

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 4451998

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA