View Project

Norwegian AI Directory

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.


Description:

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Det er mange årsaker til rømming. Det kan være at toppen av noten kommer under vann og det kan være at det går hull på noten på grunn av uvær, notvasking, propeller som tar borti noten osv. Angrep fra pigghå er et kjent problem og i den senere tid har det hendt at makrellstørje har brutt tvers gjennom nøter og forårsaket store hull. Dagens metode for deteksjon av hull i nøter består av visuell inspeksjon med dykkere eller ROV. Visuell inspeksjon er tidkrevende, utsatt for vær og vind og avhengig av avansert billedprosessering for å kunne oppdage hull og skader. I et anlegg med 6-7 nøter, vil en ROV eller dykker trenge lang tid for å rekke over alle nøtene. Prosjektet overordnede idé er å utvikle kostnadseffektiv og driftssikker sensor-teknologi for kontinuerlig overvåkning av tilstanden til nøter. Konseptet bygger på at en not har en signatur, eller transferfunksjon, som avhenger av notens tilstand. Ved å analysere denne vil en kunne estimere risiko for at der er hull i noten eller om det inntreffer hendelser som medfører risiko for at hull kan oppstå.


Project leader: Rolf Kahrs Hansen

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5999993

Institution: MOWI ASA

Address: NA