View Project

Norwegian AI Directory

Big Data for offentlige anskaffelser


Description:

H2020-prosjektet TheyBuyForYou, med SINTEF Digital som koordinator, utforsker potensialet som ligger i stordata-analyse av anskaffelsesdata (anbuds-,kontrakts-, register- og fakturadata). Posjektet leverer verktøy for forbedret styringsinformasjon, markedskunnskap og transparens overfor innbyggere). TBFY-Norge sikter mot å etablere et nettverk av norske aktører innen a) offentlige anskaffelser (DFØ, kommuner, IT-tjenesteleverandører og næringslivsorganisasjoner) og b) fagmiljø innen dataforvaltning, interoperabilitet og analyse av stordata. Gjennom seminarer/workshops samt demonstrasjonspiloter vil TBFY-Norge dele kunnskap om metoder, teknologi og verktøy for analyse av anskaffelsesdata. Prosjektet vil også opprette og vedlikeholde en norsk versjon av anskaffelses-kunnskapsgrafen som ble utviklet av EU-prosjektet.


Project leader: Till Christopher Lech

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 850000

Institution: SINTEF AS

Address: NA