View Project

Norwegian AI Directory

Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.


Description:

Norge har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Spesielt har norske kunnskapsbaserte bedrifter hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til avanserte og innovative produkter. Et eksempel på slike produkter er undervannsakustikk sensorer og undervanns robotikk for navigasjon og kartlegging i havrommet, der vi ? Kongsberg Maritime Sensors & Robotics (heretter: KMS) og Hortensmiljøet har posisjonert oss som verdensledende i premiumsegmentene av våre markeder. For å sikre den langsiktige konkurranseevnen til norske leverandører av kunnskaps-intensive, høyteknologiske produkter er det bl. a. kritisk at vi optimaliserer operasjonen med smarte proaktive vedlikehold systemer for autonome undervanns og overflate opererte fartøyer. Bakgrunnen for prosjektet er at vi (KMS) er med i utviklingen av en undervannsrobot som skal operere på skip. Disse robotene skal operere både over og under vann, men vil i hovedsak operere under vann. I første omgang skal roboten styres manuelt, mens på sikt skal den bli autonom. Som en del av produktet ønsker man å implementere en komplett tilstandsovervåking (Smart Condition Monitoring-SCM) som vil være viktig for driftssikkerheten. Teknologien som utvikles kan på sikt også implemeteres i andre autonome systemer.


Project leader: Nils-Jørgen Fon

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8959993

Institution: KONGSBERG MARITIME AS

Address: NA