View Project

Norwegian AI Directory

Autonomous Industrial Inspection in a Contextualized Environment


Description:

Innenfor industrier som olje og gass, shipping og kraft har man lenge ønsket økt automatisering av oppgaver innenfor inspeksjon, vedlikehold og reparasjon. Mange slike oppgaver er gjerne tidkrevende og nitidige. I tillegg innebærer oppgavene ofte HMS-risiko på grunn av karakteristikkene til industriområdene de utføres i. Mange slike oppgaver er egnet for automatisering ved hjelp av roboter. For eksempel kan roboter benyttes for å gjøre jevnlige inspeksjoner i områder der mennesker ikke bør oppholde seg. Nylig har flere velegnede robotikkplatformer blitt kommersielt tilgjengelige. For eksempel den firbeinte roboten Boston Dynamics Spot og ExRobotics sin belterobot ExR-1. Samtidig er det nå mange industriaktører som benytter seg av såkalte digitale tvillinger av industriområder - en digital speiling av den fysiske virkeligheten. Det er et stort potensiale for å raskt øke automatiseringen av inspeksjon, vedlikehold og reparasjon gjennom å benytte seg av samspillet mellom nevnte nye robotikkplatformer og digitale tvillinger. Robotene kan settes opp til å gjøre inspeksjonsrunder jevnlig og uten menneskelig oppsyn. Etter inspeksjonsrundene er ferdig tilgjengeliggjøres dataene i den digitale tvillingen til videre bruk. Samtidig kan roboten benytte seg av konteksten den digitale tvillingen gir for å automatisk forstå hvor den bør gå og hvilke oppgaver som bør gjøres. I dette prosjektet er målet å bidra til økt grad av automatisering av industriell inspeksjon gjennom å legge til rette for og benytte seg av synergier mellom moderne kommersielt tilgjengelige robotikkplatformer og digitale tvillinger. Vi vil jobbe med algoritmer som benytter kommunikasjonen mellom roboten og den digitale tvillingen til å påvirke robotens oppførsel slik at den samler inn mest mulig verdifull informasjon til den digitale tvillingen. Samtidig vil robotens navigasjon informeres og forbedres gjennom bruk av eksisterende 3D-modeller, punktskyer og andre relevante data fra den digitale tvillingen.


Project leader: Elias Bjørne

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1726834

Institution: COGNITE AS

Address: NA