View Project

Norwegian AI Directory

STUD: RAS Robotics - Autonomous Cleaning Drones for Land-based Fish Farming


Description:

I dette prosjektet utforsket Njord Robotics om autonome undervannsdroner kan brukes til å rengjøre kar i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Dronene opererer kontinuerlig og proaktivt under produksjon av fisk, og sørger for at kar aldri blir skitne i utgangspunktet. Målet er å eliminere behovet for manuell karvask. Manuell karvask er en tidkrevende, fysisk tung og risikabel prosess som forårsaker HMS-relatert risiko og nedetid i produksjon. Prosjektet muliggjorde grundig redegjørelse av markedspotensial, teknologisk risiko, og biologisk effekt i operasjonelle oppdrettsanlegg.


Project leader: Marcus Nickelsen

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 673183

Institution: NJORD ROBOTICS AS

Address: NA