View Project

Norwegian AI Directory

Nordic AI young researcher symposium


Description:

Konvergensen av mange digitale teknologier fører til at samfunnet er i rask endring. Kunstig intelligens (KI) er sentral i denne endringen og teknologien gir store muligheter til å forbedre livene våre. Selv om KI har fått mye oppmerksomhet i samfunnet, må utdanningen og forskningen innen KI og KI-relaterte områder styrkes. Å øke kunnskapen, bygge nettverk og utveksle erfaringer vil være avgjørende for hvordan man skal tilnærme seg utvikling og bruk av KI. Det nordiske symposiet for unge forskere (AImeet) ble skapt med disse utfordringene i tankene. AImeet er nå etablert med sin første konferanse, og den fortsetter som en årlig konferanse i Oslo i fem år. Den første konferansen ble arrangert 1.-2. november 2021. Det var fire inviterte foredragsholdere: Nobelprisvinner Edvard Moser fra NTNU, professor Virginia Dignum fra Umeå universitet, professor Serge Belongie fra DIKU og Pioneer Center for AI og professor Samuel Kaski fra Aalto University og University of Manchester. I tillegg til inviterte foredragsholdere bød konferansen på muntlige presentasjoner, industripresentasjoner, akademiske postere og paneldebatt, kombinert med muligheten til å samhandle og sosialisere med andre forskere, alt med fokus på unge forskere. For mer informasjon se konferansens hjemmeside: https://nordicaimeet.com/


Project leader: Klas Henning Pettersen

Started: 2020

Ends: 2026

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 1999997

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA