View Project

Norwegian AI Directory

"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"


Description:

Tjenester og tilbud må i fremtiden leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter enn i dag. Sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Demografiske framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen eldre vil øke, forventet levealder øker, og andelen yrkesaktive vil avta i løpet av de neste førti årene. I tillegg mangler pasienter med lavfrekvente og komplekse skader tilgang til høyspesialisert rehabilitering. Det vil være kontinuerlig behov for å behandle flere pasienter enn i dag, men innenfor de samme økonomiske rammer. Sunnaas sykehus har som mål å øke poliklinisk behandling betraktelig og mye av den fremtidige behandlingen kan gjøres på avstand, virtuelt. Men det er et stort behov for kompetent personale til å utføre denne behandlingen. Vi søker løsninger som kan effektivisere logistikkprosesser som: transport av pasienter, sterilt og brukt utstyr, rent og skittent tøy, varer til og fra sentrallager, mat, medisiner og avfall. Løsningen skal redusere «ikke-verdiskapende aktiviteter som vil medføre økt tilgjengelige ressurser til pasientrettede aktiviteter. Dagens tekniske løsninger som er i bruk på nye sykehus er ikke egnet til eksisterende sykehus med eldre bygningsmasse. Løsningen vi er ute etter må ha størst mulig autonomi for å identifisere, plukke varer/produkt der det er mulig, hente og bringe fra lager/rom til avdelinger. Samtidig bør løsningen i minst mulig grad behøve bygningsmessige tilpasninger som installasjon av sporingssystemer og integrasjon med heis. Sunnaas sykehus innehar forskningskompetanse, kompetanse med innovasjonskontraker og testbedvirksomhet samt noe tjenesteinnovasjon og prosjektledelse. Vi søker her om støtte til å innhente ytterligere kompetanse på robotikk/kybernetikk, tekniske løsninger, prosess og om innovative anskaffelser,


Project leader: Linda Sørensen

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 124327

Institution: SUNNAAS SYKEHUS HF

Address: NA