View Project

Norwegian AI Directory

Noninvasive analysis of cardiac function using automated workflows


Description:

Nyutviklede teknikker for analyse av hjertet gjennom ultralyd kan åpne opp for bedre forståelse av hjertesykdom hos pasienter. Ultralyd er den mest brukte avbildningsmetoden for å utføre medisinsk diagnose av hjertet. Det gir oss et viktig innblikk i hjertets anatomi og funksjon. Siden hjertet har en kompleks anatomi og bevegelser er det viktig å få tallfestede mål på de ulike egenskapene for å trekke en riktig diagnose. En typisk ultralydundersøkelse av hjertet består av mange ulike opptak av bilder fra ulike vinkler for å kunne gjøre en samlet analyse ut fra mange ulike mål: hjertekamrenes volumendringer gir et mål på evnen til å pumpe blod, blodstrømsmålinger kan avsløre lekkasjer der deler av blodet strømmer i feil retning, osv. Dette er en omfattende prosess som er tidkrevende og krever mye erfaring for å gjøres effektivt, og dette utføres ofte med mye tidspress. Derfor handler det ikke bare om at måleresultatene må være presise, det er også veldig viktig at verktøyene er enkle og effektive i bruk. Med disse problemstillingene i bunn, skal dette prosjektet utvikle og forbedre nye verktøy for analyse av hjertets funksjon. Verktøyene skal gi nye opplysninger basert på beregninger av trykk og volum i hjertekammerene, dette har ikke tidligere vært tilgjengelig uten kirurgiske inngrep. Mange av disse målene har potensiale til for å gi en sikrere diagnose siden de, i motsetning til typiske mål, er lite påvirket av andre faktorer som trykk og volum. I tillegg vil tidkrevende steg i analysen automatiseres for å sikre effektiv analyse, men også redusere variasjon mellom ulike brukere.


Project leader: Sten Roar Snare

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1775998

Institution: GE VINGMED ULTRASOUND AS

Address: NA