View Project

Norwegian AI Directory

Forskerpool Pioneer Robotics AS


Description:

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet for manuell programmering av veipunkt i sveisefuger som avviker fra en rett linje. Videre representerer fugeføling gjennomlysbuen en my billigere løsning enn de konkurrerende hardware-løsningene. Sveisesystemet utnytter en kollaborativ robot fra Universal Robots. Dette gjør systemet unikt i den forstand at robotsystemet ikke trenger inngjerding, er meget lett og derfor kan flyttes rundt i verkstedet som et annet verktøy.


Project leader: Harald Ellingsen

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 96999

Institution: PIONEER ROBOTICS AS

Address: NA