View Project

Norwegian AI Directory

COvid19 Network Technology based Responsive Action


Description:

CONTRA vil utvikle et beslutningsstøttesystem for design av en effektiv, bærekraftig og rettferdig forsyningskjede for COVID-19 vaksiner nasjonalt, mens den står for de pririterte gruppene. Prosjektet inkluderer 8 forskere og en SMB, fra Norge, Belgia og Tyrkia. Partnerne vil anvende state-of-the-art tilnærminger og teknologi for å utvikle et sett av verktøy (basert på åpen kildekode) og metoder for å adressere prosjektets målsetninger i løpet av 21 måneder. Prosjektgruppen vil utvikle et nettbasert dasbord for å gi praktiske råd om tideling av COVID-19 vaksiner i land.


Project leader: Hossein Baharmand

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 4003989

Institution: UNIVERSITETET I AGDER

Address: NA