View Project

Norwegian AI Directory

PLatform based on Emerging and Interoperable Applications for enhanced Decommissioning processES


Description:

Tradisjonelt har nukleær dekommisjonering (og dekommisjonering generelt) vært preget av konservatisme fordi prosjektledere har vært forsiktige med å bruke metoder, som ikke har vært grundig gjennomprøvd tidligere og som mangler en detaljert beskrivelse. Ikke desto mindre viser det seg at moderne digitale teknologier har en rekke fordeler ved bruk i dekommisjonering, særlig i mer krevende prosjekter som for eksempel ved nukleære lagringsplasser og steder hvor det har vært et nukleært uhell. Teknologien som er tatt i bruk omfatter 3D dataassistert konstruksjon (CAD), Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), 3D-skanning, Virtual and Augmented Reality, avanserte brukergrensesnitt og maskinlæring. Ofte er disse teknologiene blitt brukt for å støtte enkelte arbeidsoppgaver og innen spesifikke fagområder (for eksempel bruken av Virtual Realty i treningen av sikkerhetskritiske oppgaver). Likevel er det forventet at slik bruk av digital teknologi kan føre til en betydelig bedring i sikkerheten og effektiviteten i både utfordrende engangs-dekommisjoneringsoppgaver og i mer vanlige, mindre komplekse dekommisjoneringsoppgaver. Spesielt hvis teknologien er brukt i en såkalt holistisk tilnærming helt fra prosjektstart, innen alle områder og av alle involverte. En slik integrering av teknologien krever dels a) dokumentasjon overfor de involverte av den reelle nytten av digitale verktøyer i prosjektgjennomføringen, dels b) tilskyndelse hos leverandørene til å adoptere mer internasjonale styringsmodeller, som gir mulighet for modulær integrasjon av deres verktøyer i integrerte systemer. PLEIADES-prosjektet er støttet av et internasjonalt, multidisiplinært fagteam som jobber mot å utbre bruken informasjonsforvaltning i den nukleære industri (og især innen dekommisjonering) og som ønsker å demonstrere et eksempel på bruken av et integrert dekommisjoneringsstøttesystem i en rekke utvalgte prosjekter fra den virkelige verden. Frem til nå har PLEIADES-prosjektets aktiviteter primært blitt utført i den første arbeidspakken dedikert til å fremkalle bruker-/bransjebehov og tilhørende krav, med fokus på integrerte støttekonsepter som den som foreslås av PLEIADES. Resultatene som er oppnådd så langt ble dokumentert i tre leveranser som snart vil bli publisert av Europakommisjonen. Den første leveransen forklarer prosessen og metodene som brukes til å etablere behov og gir detaljerte resultater fra hvert trinn i prosessen, og konkluderer i et sammendrag av felles høyprioritetsbehov som vil bli brukt som grunnlag for utviklingen i prosjektet. Arbeidet beskrevet i denne rapporten inkluderte en online undersøkelse som ble sendt til et stort antall eksperter for å samle innspill, samt en heldagsøkt, inkludert gruppediskusjoner, på DigiDecom 2021 for å fullføre, prioritere og gruppere ekspertinnspill. Den andre leveransen forklarer hvordan generelle krav ble definert ut fra disse behovene. Det viktigste resultatet i denne rapporten er et sett med use-case historier som oversetter behovene og generelle krav til praktisk anvendelig informasjon som vil bli brukt som grunnlag for å utvikle en systemarkitektur, prototypeimplementeringer og demonstrasjonsøvelser. Den tredje rapporten oppsummerer resultatene av oppgaven med å utvikle en generell ontologi foreslått som en internasjonal standard kunnskapsrepresentasjon for kjernefysiske dekommisjoneringsprosesser. Arbeidet i denne rapporten inkluderte også en rekke workshops der internasjonale eksperter deltok. Disse workshopene tok sikte på både å fullføre og validere vår ontologi, samt starte prosessen for internasjonalisering av ontologien som skal videreføres i samarbeid med internasjonale organisasjoner som IAEA.


Project leader: István Szoke

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 6783981

Institution: INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

Address: NA