View Project

Norwegian AI Directory

Smart-ROV


Description:

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) brukes i olje- og gassindustrien for å utføre arbeid på undervannsinstallasjoner. Dette prosjektet har som mål å forbedre ROV-operasjonene ved å automatisere de oppgavene som er mest arbeidskrevende for ROV-operatører. Det endelige målet med prosjektet er en vellykket implementering av disse resultatene på en kommersiell ROV, og å demonstrere at ROV-er kan drives på en mer effektiv, sikker og pålitelig måte. ROV-er er undervannsfarkoster utstyrt med thrustere, manipulatorer og forskjellige verktøy. Kombinasjonen av komplekse operasjoner, fjernkontroll, begrenset tilbakemelding og samarbeid mellom operatører resulterer i tidkrevende operasjoner som er utsatt for menneskelige feil. Ved å øke autonomien til ROV-er og ROV operasjoner, kan operatørene bevege seg mot tilsynsroller. Dette kan gjøre ROV operasjoner mer effektive, trygge og pålitelige. Blant utfordringene er målet om høye automatiseringsnivåer. Som med selvkjørende biler er dette vanskelig, fordi roboter holdes til en mye høyere standard enn mennesker. Med tanke på at en mislykket ROV-operasjon kan få katastrofale følger for mennesker, miljø og materiell, er dette et stort hinder. En annen utfordring er at de autonome operasjonene er veldig spesialiserte, mens en ROV kan måtte utføre tilpassede oppgaver. Dette prosjektet nærmer seg automatiseringsutfordringen ved å fokusere på de menneskelige faktorene. Spesifikt skal vi fokusere på oppgavene som bidrar mest til den totale arbeidsmengden for operatørene. En av fordelene er at den utviklede teknologien kan implementeres på eksisterende kommersielle ROV-systemer. For å oppnå dette vil arbeidet sentreres rundt et eksisterende ROV-system som er plassert på havbunnen i lengre perioder. Bruken av denne ROV-en sammen med et kontrollsenter på land muliggjør et tett samarbeid med ROV-operatører. Dette er avgjørende hvis de utviklede systemene skal brukes effektivt og vellykket. Ved en undersøkelse blant pilotene hos IKM Subsea kom det frem at Manipulator operasjonene er det som er mest krevende for en pilot. Stress faktoren er litt større i offshore kontrollrommet en Onshore kontrollrom. Det har blitt publisert en artikkel som heter «Human factors of ROV operations» på grunnlag av undersøkelsen


Project leader: Ments Tore Møller

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1753998

Institution: IKM SUBSEA AS

Address: NA