View Project

Norwegian AI Directory

Maritime AutoCrane (MAC) – The ship crane that plans and executes loading and offloading autonomously


Description:

Årets arbeid har hovedsakelig vært instrumentering av lasterommet som nå er fullført. Utstyret er montert i himlingen av lasterommet slik at bager med fiskefôr og deres avstand fra sensorene kan bli detektert. I tillegg har vi begynt å undersøke ulike maskinlæringsteknikker for å detektere bager basert på ulike maskinsynteknikker slik som kantdetektering og/eller karakteristiske egenskaper ("features") som beskriver for eksempel håndtakets utseende. Vi har også utviklet algoritmer for lasthåndtering. Det er utviklet en algoritme som finner den optimale ruten når man flytter på bager slik at tiden blir minimert. Denne algoritmen vil bli testet i systemet. Det er også jobbet med algoritmer for optimal logistikk i lasterommet. Her er det blitt utviklet en første versjon som produserer en lasteplan med gyldige plasseringer for samtlige bager og en rekkefølge for lasting som kan brukes som input til kranene. Foreløpig er det brukt tommelfingerregler ("heuristics") for å finne den optimale lasteplanen og dette vil bli forbedret ved å bruke mer sofistikerte optimeringsmetoder i det videre arbeidet.


Project leader: Marialena Vagia

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12593988

Institution: AUKRA MARITIME AS

Address: NA