View Project

Norwegian AI Directory

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation


Description:

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, robotisert jordbruk, autonome biler, luft- og skipsbasert hyperspektral bildemåling, robot- og maskinsynsintegrasjonsoppgaver i tillegg til drone- og undervannsinspeksjon. NTNU-innovasjonen SentiBoard hardware sammen med SentiFusion software muliggjør svært nøyaktig tidssynkronisering av data fra forskjellige sensorer, for eksempel avbildning, bevegelse, posisjon og hastighet fra en lang rekke produsenter med en mikro- til millisekund nøyaktighet. Ved å tilordne en spesifikk time-of-validity til hver sensormåling og pakke målingene i et standard format, reduserer SentiSystems den største feilkilden for sensorfusjon i hurtig bevegelige og svært dynamiske applikasjoner. For å kunne utløse den fulle verdien av sensorer med høy oppløsning og nøyaktighet er det avgjørende å få prosessert og synkronisert data av multi-sensor system med svært høy nøyaktighet og hastighet. Sentisystems leverer et homogent og klart datasett fra multi-sensor system som utgangspunkt for autonomi intelligensen.


Project leader: Susanne Jäschke

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 490260

Institution: NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS

Address: NA