View Project

Norwegian AI Directory

Deep Vision Catch Monitor and Selector


Description:

Deep Vision er et undervannskamerasystem som festes i trålen og tar bilder av all fisks som svømmer gjennom. Dise bildene blir analysert for fiskens art og lengde mens en sorteringsmekanisme sluser fisken inn eller ut av trålen. Systemet selges i dag til bruk på forskningsbåter. I dette prosjektet søkes det støtte til utvikling av søknad for finansiering via EIC Accelerator av de siste stegene av utviklingen av et overvåkings- og sorteringssystem for kommersielle trålere. I løpet av den 24 måneder lange prosjektperioden det søkes finansiering for, skal systemet ferdigstilles for dette bruket. Prosjektets innhold er detaljert i vedlagte prosjektbeskrivelse.


Project leader: Hege Hammersland-White

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 74999

Institution: SCANTROL DEEP VISION AS

Address: NA