View Project

Norwegian AI Directory

Revolusjonerende mengdetreningssko som balanserer foten optimalt gjennom steget


Description:

I dette prosjektet lager vi grunnlaget for å utvikle verdens mest avanserte løpesko i en kombinasjon av det biomekanisk og nevrologisk koplingen når et menneske beveger seg. Basert på den kunnskapen, ser GaitLine mulighetene i å løse problemstillinger som f.eks. lokale smerter og skader i fot, men også i den biomekaniske kjeden gjennom knær, hofte og rygg hos en stor del av befolkningen som bruker vanlige løpesko idag. Optimalt ved å kombinere den tverrfagelige kompetansen sammen med materialteknologi fra norsk offshore og nanoteknologi industrien, ser Gaitline muligheten for å utvikle et nytt sålemateriale. Det er fortsatt strid i forskningen om hvorvidt pronasjonsmønsteret i foten har en påvirkning på den biomekaniske kjeden samt grensegangen mellom en normal-pronert og over-pronert fot. I det prosjektet har vi spesielt fokusert på skaffe data for å forstå i hvilken grad pronasjonen av hælbeinet påvirker gangen og spesielt dets påvirkningener av hjernebarken. Frivillige bevegelser er avledet fra bevisst fremkalte motoriske kommandoer som oppstår fra hjernebarken til hjernestammen og ryggmargen. Informasjonen fra foten, ørene og øyene vil bli prosessert i hjernbaren for å kontrollere gangen og kroppsholdningen. Automatisk prosesser overtar deretter det som som koordinerte gangbevegelser med posturale reflekser inkludert hode-øye koordinering samt justering av kroppssegmenter (hofte og rygg). Vi bruker avanserte utstyr som måler biomekaniske markører samt optiske systemer som måler oksygeneringen i hjernebarken som et mål av aktivering. Mens nervene blir aktiverte så vil det også øke oksygen forbruket. Ved å bruke avanserte maskinlæringsteknikker setter vi sammen hvordan netverket i hjernbarken endrer seg ved forskjellige pronasjonsmønsteret i forten. Vi har testet det med seks testpersoner og foreløpige resultater viser 1) overpronasjonen i foten påvirker gangen og en rettelse av vinkler kan koorigere for posturale holdninger 2) Nettverket i mellom premotoriske og motoriske delen av hjernebarken er endret når forten blir koorigert for pronasjonen 3) En reduksjon av kommunikasjon mellom de to hjernhalvdelene er observert. Framtidige hypoteser basert på dette prosjektet er 1) hvordan vil dette være for varierte pronasjonsvinkler i en større populasjon? 2) hvordan vil det nettverket i hjernebarken endrer seg over tid? 3) kan man sette sammen de biomekaniske dataene med det nevrale kommunikasjonsnetverket?


Project leader: Andreas Engell

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3971999

Institution: GAITLINE AS

Address: NA