View Project

Norwegian AI Directory

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.


Description:

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, og representerer et verditap for den norske økonomien på over 20 milliarder NOK. I produsentleddet finnes det per i dag ikke god statistikk for omfanget av svinn, men det er grunn til å anta at svinnet her er betydelig. Prosjektet «Ikke Akkurat Standard» har sitt opphav i en idé som gjorde at prosjektgruppen vant Landbrukets Innovasjonscamp 2020, hvor temaet var «Ressurser på avveie». Målet med prosjektet er å avklare behovet og markedsmulighetene for en digital distribusjonskanal som fremmer omsetning av matvarer som ikke får innpass i den regulære varestrømmen, for å redusere matsvinnet og øke verdiskapningen i norsk matbransje. Via litteraturstudier, spørreundersøkelser, fokusgrupper og råvare-/pengestrømsanalyser vil vi belyse markedsmekanismer og forbrukerpreferanser av betydning for markedspotensialet for "ikke Akkurat Standard" matvarer, for å identifisere strategier og forretningsmodeller som kan munne ut i økonomisk bærekraftige løsninger.


Project leader: Hilde Wærp

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 399998

Institution: NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Address: NA