View Project

Norwegian AI Directory

Ekte opplevelse, samskaping og digital innovasjon – Innovative onsite og online løsninger i kulturbasert opplevelse og reiseliv


Description:

Prosjektet skal lede frem til en søknad til utlysningen ?Collaborative Project to Increase Research-based Innovation in Selected Service Industries?. Prosjektet vil mobilisere åtte bedrifter med direkte eller indirekte tilknytning til kulturbasert opplevelse, til å forplikte seg til et treårig FoU-samarbeid. I tillegg involveres internasjonalt ledende forskningsfaglig kompetanse og den digitale utviklingsarenaen LAB Nord-Norge. Målet er å videreutvikle bærekraftige stedlige opplevelser i kombinasjon med nye digitale tilbud av tjenester. I etterkant av korona-pandemien vil det være viktig å se på nye samspill mellom stedlige og digitale tjenester, teknologier og forretningsmodeller. Fokus vil være på innovasjon som utnytter digital teknologi og kunstig intelligens. Online-tjenestene skal utformes slik at de er med på å markedsføre og utvikle stedlige tjenester og opplevelser.


Project leader: Nina Katrine Prebensen

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 74999

Institution: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Address: NA